Uzimanje nepokretnosti i pokretnih stvari iz poslovne imovine preduzetničke radnje

Servis računara online zakazivanje

Uzimanje nepokretnosti i pokretnih stvari iz poslovne imovine preduzetničke radnje

 

„Preduzetnik je u toku 2005. godine u imovinu svoje preduzetničke radnje uneo nepokretnost – lokal koji je prethodno nabavio iz sopstvenih sredstava, i namerava da zaključi ugovor o poklonu predmetne nepokretnosti i pokretnih stvari koje se nalaze u nepokretnosti, sa svojim kćerkama.

Odredbom člana 37b. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – u daljem tekstu: ZPDG) propisano je da uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda.

Prema stavu 3. člana 37b. ZPDG, uzimanje, odnosno ulaganje imovine iz st. 1. i 2. tog člana, koje nije u novčanom obliku, procenjuje se prema uporedivoj tržišnoj vrednosti, u skladu sa načelom stalnosti.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u slučaju kad fizičko lice – preduzetnik uzima iz poslovne imovine preduzetničke radnje, konkretno nepokretnost (lokal) i pokretne stvari koje se nalaze u toj nepokretnosti, takvo uzimanje, nezavisno od okolnosti da preduzetnik tu imovinu uzima kako bi je, kao fizičko lice, poklonio svojoj deci, ima tretman poslovnog prihoda u smislu odredaba člana 37b. ZPDG.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-2885/2010-04 od 15.11.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje