Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na […]

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu   „Odredbom člana 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009 – dalje: Zakon), propisano je da kad osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), […]

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom […]

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond „Odredbom člana 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se zaradom u poreskom smislu, ne smatra premija za […]

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na […]

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica plaćaju […]

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita   „Zakonom o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 5/2009 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 30.1.2009. godine, uređeno je privremeno izuzimanje od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta […]

Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana

Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana   „U konkretnom slučaju, javno preduzeće je svojim opštim aktom (pravilnikom) uredilo odnose i uslove (postupka, načina nabavke, upotrebe i rokova trajanja) pod kojim zaposleni u javnom preduzeću mogu dobiti i koristiti radnu […]

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela    „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), porez na dohodak građana plaća […]

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: […]