Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana

Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)

Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)   „Članom 119. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati u skladu sa opštim aktom: otpremninu pri odlasku u […]

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni  u godišnji porez na dohodak „Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih […]

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak „Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih […]

Kako se definiše struktura zarade zaposlenog

Kako se definiše struktura zarade zaposlenog „1) Članom 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih […]

Kako se definiše struktura zarade zaposlenih

Kako se definiše struktura zarade zaposlenih   „1) Članom 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i […]

Primanja zaposlenih članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti i poreski tretman tih primanja

Primanja zaposlenih članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti i poreski tretman tih primanja   „• Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine, izmenjena je odredba člana 85. Zakona o porezu na dohodak […]

Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave

Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave „• Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine, izmenjena je odredba člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. […]

Prodaja lične imovine fizičkog lica i plaćanje poreza na dohodak (više mišljenja)

Prodaja lične imovine fizičkog lica i plaćanje poreza na dohodak (više mišljenja)   „Prema navodima u zahtevu, pravno lice će se baviti proizvodnjom nakita i srodnih predmeta od plemenitih metala i otkupom lomljenog zlata i srebra od fizičkih lica radi dalje prerade, odnosno radi upotrebe za vršenje navedene delatnosti registrovane u skladu sa odredbama Zakona […]

Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak

Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak   “Kako se navodi u dopisu, prodat je stan 2008. godine i sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložena su u kupovinu novog stana i njegovu adaptaciju i rekonstrukciju za potrebe rešavanja stambenog pitanja. Navodi se da su angažovani fizički radnici radi molerisanja i […]

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom udela u kapitalu pravnog lica ne ulazi u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom udela u kapitalu pravnog lica ne ulazi u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana „Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, u visini kupoprodajne cene, nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Takođe, predmet oporezivanja ovim porezom […]