Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države   „Povodom pitanja u vezi obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za državljanina Kraljevine Belgije koji je zaposlen u Republici Češkoj i koji je istovremeno zaključio ugovor o pravima i obavezama direktora sa privrednim društvom u Republici Srbiji, […]

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda   „Pravilnikom o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2009) u delu koji se odnosi na izvođenje ekskurzija, propisano je da pravo na dnevnice ostvaruju: nastavnik – odeljenski starešina, stručni vođa puta, a […]

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu   „1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog […]

Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja

Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja „Prihodi koje ostvare fizička lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, a koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se […]

Da li se na naknadu troškova prevoza lica koja obavljaju privremene i povremene poslove plaćaju doprinosi

Da li se na naknadu troškova prevoza lica koja obavljaju privremene i povremene poslove plaćaju doprinosi „Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na naknadu troškova prevoza za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, dajemo sledeće mišljenje: Prema odredbi člana 11. stav 1. tačka […]

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku prilikom isplate naknade za otkup sekundarnih sirovina

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku prilikom isplate naknade za otkup sekundarnih sirovina   „Rezidentno pravno lice koje vrši otkup sekundarnih sirovina i otpada dužno je da (počev od 31. maja 2013. godine) prilikom isplate naknade rezidentnom ili nerezidentnom pravnom licu (od kojeg otkupljuje sekundarne sirovine i otpad) obračuna, obustavi i na […]

Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana (18.03.2014.)

Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana   „Naknada troškova kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima (kongresi, seminari i sl.) zdravstvenim radnicima koji nisu zaposleni kod isplatioca podleže plaćanju poreza na dohodak građana na druge prihode saglasno odredbi člana 85. Zakona o porezu […]

Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije

Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije „Prihod koji fizičko lice rezident Republike Srbije ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, koji (udeo) je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, ne podleže oporezivanju […]

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije   „Na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, […]

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije „Na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, u […]