Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana

Prihod koji ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica izdavanjem reklamnog prostora na svom internet sajtu je oporeziv

Prihod koji ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica izdavanjem reklamnog prostora na svom internet sajtu je oporeziv „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – […]

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor   „Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju prihod, i to na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti, saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na […]

Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak

Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak   „Pravno lice koje će se baviti proizvodnjom nakita od plemenitih metala i otkupom sekundarne sirovine u vidu plemenitih metala (zlata, srebra), planira da otkupljuje plemenite metale koji bi bili namenjeni izvozu kao gotov proizvod ili kao lom (sekundarna sirovina iz […]

Oporezivanje zarada zaposlenih godišnjim porezom na dohodak koji su upućeni na rad u inostranstvu

Oporezivanje zarada zaposlenih godišnjim porezom na dohodak koji su upućeni na rad u inostranstvu   „Domaće privredno društvo osnovalo je u stranoj državi zavisno privredno društvo koje se bavi distribucijom proizvoda široke proizvodnje i radi potreba zavisnog društva i razvoja poslovanja u stranoj državi, domaće privredno društvo upućuje pojedine svoje zaposlene na rad u to […]

Nemogućnost umanjenja osnovice godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu troškova lečenja

Nemogućnost umanjenja osnovice godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu troškova lečenja   „Odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) […]

Oslobođenje plaćanja poreza na kapitalnu dobit zbog kupovine stana radi rešenja stambenog pitanja

Oslobođenje plaćanja poreza na kapitalnu dobit zbog kupovine stana radi rešenja stambenog pitanja   „Odredbom člana 79. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – […]

Poreski tretman zakupa nepokretnosti bez naknade i ulaganja u tu nepokretnost – zakupac pravno lice, zakupodavac fizičko lice

Poreski tretman zakupa nepokretnosti bez naknade i ulaganja u tu nepokretnost – zakupac pravno lice, zakupodavac fizičko lice   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 […]

Kakav poreski tretman ima naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Kakav poreski tretman ima naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca „Prema navodima iz dopisa, agencija organizuje edukativne skupove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i snosi troškove smeštaja i ishrane fizičkim licima koja nisu zaposlena u agenciji, a koja na poziv agencije prisustvuju skupovima u svojstvu predavača ili gosta, […]

Direktor stranac-zarada i naknada za rad

Direktor stranac-zarada i naknada za rad Strani državljanin može zasnovati radni odnos u Republici Srbiji ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom za obavljanje poslova radnog mesta za koje zasniva radni odnos i posebne uslove utvrđene zakonom, saglasno članu 1. Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Sl. […]

Direktor – zarada, troškovi, volonterski rad (više mišljenja)

Direktor – zarada, troškovi, volonterski rad (više mišljenja)  „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da fizička […]