Jubilarna nagrada ne predstavlja zaradu pa ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Servis računara online zakazivanje

Jubilarna nagrada ne predstavlja zaradu pa ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

„Odredbom člana 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad – do 11.010 dinara godišnje.

Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, primanje po osnovu jubilarne nagrade koju poslodavac isplati zaposlenom, oslobođeno je od plaćanja poreza na dohodak građana na zaradu do neoporezivog iznosa u visini do 11.010 godišnje.

Ukoliko se zaposlenom isplati jubilarna nagrada u iznosu većem od 11.010 dinara, deo iznad propisanog neoporezivog iznosa bio bi predmet oporezivanja porezom na zaradu po stopi od 12%, saglasno čl. 13, 16. i 18. Zakona.

U tom slučaju osnovicu poreza na zaradu čini primanje zaposlenog u visini dela jubilarne nagrade koji je isplaćen iznad propisanog neoporezivog iznosa, uvećano za pripadajući porez na zaradu.

Saglasno navedenom, na iznos do 11.010 dinara koji se po osnovu jubilarne nagrade zaposlenima isplati u jednoj kalendarskoj godini ne plaća se porez na zaradu, a deo koji se isplati iznad 11.010 dinara brutira se za pripadajući porez na zaradu i taj iznos podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu.

U pogledu obaveze plaćanja doprinosa za obvezno socijalno osiguranje na zaradu, prema odredbi člana 105. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) primanje zaposlenog, između ostalog, u vidu jubilarne nagrade, kao pravo zaposlenog utvrđeno opštim aktom, odnosno ugovorom o radu saglasno članu 120. tačka 1) tog zakona, ne predstavlja zaradu, pa shodno tome ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-90/2008-04 od 16.7.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje