Mogućnost isplate viška (trinaesta plata) zaposlenima

Servis računara online zakazivanje

Mogućnost isplate viška (trinaesta plata) zaposlenima

„U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može utvrditi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Ovo primanje zaposlenih ima karakter prihoda od kapitala i na to primanje ne plaća se porez i doprinosi koji se plaćaju iz zarade, te se u smislu Zakona ne smatra zaradom.

U članu 105. stav 1. Zakona, propisano je da zaradu čini zarada koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i druga primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom radu. Zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) shodno navedenoj odredbi Zakona, predstavlja vid kolektivne, odnosno individualne stimulacije zaposlenih, koja se može isplatiti po utvrđivanju poslovnih rezultata. Ukoliko poslodavac utvrdi da su zaposleni ili grupa zaposlenih u toku kalendarske godine ostvarili izuzetne rezultate rada i time posebno doprineli poslovnom uspehu poslodavca, može im isplatiti godišnju nagradu ili bonus za doprinos zaposlenih ostvarivanju tog rezultata. Kriterijumi, merila i način ostvarivanja prava zaposlenog na zaradu po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) utvrđuju se opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) i ugovorom o radu.

Zakonom nije definisano šta se smatra tzv. „trinaestom platom“, ali polazeći od navedenih zakonskih odredaba poslodavac može zaposlenima da isplati prihod od kapitala u skladu sa članom 14. Zakona ili zaradu po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (član 105. stav 1. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-791/2010-02 od 03.11.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje