Odluka o utvrđivanju prava zaposlenih na isplatu jubilarne nagrade DO neoporezivog iznosa

Vidi neoporeziv iznos jubilarne nagrade

Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001; 80/2002; 135/2004; 62/2006 i 65/2006) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi

 

Odluku o utvrđivanju prava zaposlenih na isplatu jubilarne nagrade

 Član 1.

Zaposleni imaju pravo na jubilarnu nagradu za godine staža provedene u neprekidnom radnom odnosu kod ovog poslodavca, i to:

  • za __ godina provedenih u neprekidnom radnom odnosu u iznosu od __ dinara,
  • za __ godina provedenih u neprekidnom radnom odnosu u iznosu od __ dinara,
  • za __ godina provedenih u neprekidnom radnom odnosu u iznosu od __ dinara,
  • za 20 godina provedenih u neprekidnom radnom odnosu do iznosa koji je zakonom predviđen kao neoporeziv tj. do __ dinara;
  • za 30 godina provedenih u neprekidnom radnom odnosu do iznosa koji je zakonom predviđen kao neoporeziv tj. do __ dinara.

Zaposleni stiče pravo na isplatu jubilarne nagrade u mesecu u kome ispunjava uslov neprekidnog radnog staža.

Član 2.

Odluku o iznosu i vremenu isplate jubilarne nagrade za zaposlenog koji ispunjava uslov neprekidnog radnog staža donosi Direktor/preduzetnik.

 Član 3.

Zaposlenom se može isplatiti iznos jubilarne nagrade najviše do iznosa koji je zakonom predviđen kao neoporeziv.

 

 

Direktor privrednog društva/preduzetnik

  _____________________________