Obaveza donošenja rešenja o godišnjem odmoru

Obaveza donošenja rešenja o godišnjem odmoru „U članu 69. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se […]

Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog kome prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju-više mišljenja

Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog kome prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju-više mišljenja „U skladu sa članom 68. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom. Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa […]

Plaćeno odsustvo za potrebe članova uže porodice zaposlenog

Plaćeno odsustvo za potrebe članova uže porodice zaposlenog   „Prema članu 77. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana […]

Plaćeno odsustvo zaposlenih zbog smanjenja obima rada

Plaćeno odsustvo zaposlenih zbog smanjenja obima rada   „U članu 116. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodna tri meseca, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u […]

Pravo oca na porodiljsko odsustvo i odsustvo zbog nege deteta

Pravo oca na porodiljsko odsustvo i odsustvo zbog nege deteta „U članu 94. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (dalje: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, […]

Da li otac deteta može da ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta

Da li otac deteta može da ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta   „U članu 94. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo […]

Pravo porodilje na godišnji odmor

Pravo porodilje na godišnji odmor   „Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. U članu 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, […]

Zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca ne može biti razlog za neplaćeno odsustvo

Zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca ne može biti razlog za neplaćeno odsustvo „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, […]

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca jer je već u radnom odnosu

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca jer je već u radnom odnosu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom […]

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog […]