Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi

Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi   „U skladu sa članom 77. stav 3. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi. Prema tome, ovom odredbom zaposlenom se obezbeđuje plaćeno […]

Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta

Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta    „U članu 94. st. 1. do 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege […]

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 78. je predviđeno da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako […]

Neplaćeno odsustvo – mogućnost korišćenja, prava i obaveze zaposlenog

Neplaćeno odsustvo – mogućnost korišćenja, prava i obaveze zaposlenog „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 78. je predviđeno da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava […]

Vreme korišćenja godišnjeg odmora lica koje je zaposleno na određeno vreme

Vreme korišćenja godišnjeg odmora lica koje je zaposleno na određeno vreme „U skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 I 61/2005 – dalje: Zakon) pravo na godišnji odmor u punom trajanju za svaku kalendarsku godinu ima zaposleni na neodređeno ili određeno vreme, ako u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao […]

Odsustva sa rada radi nege deteta

Odsustva sa rada radi nege deteta „Članom 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), utvrđeno je da se godišnji odmor može koristiti u dva dela. Ukoliko zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi […]

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu „Odredbom člana 78. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri […]