Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica

Pravilnik o kontrnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica Sl.glasnik RS br. 137/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u […]

Odluka o načinu, postupku i rokovima vođenja knjigovodstvenih evidencija, sprovođenja razdvajanja računa po delatnostima i dostave podataka i dokumentacije za potrebe regulacije

Odluka o načinu, postupku i rokovima vođenja knjigovodstvenih evidencija, sprovođenja razdvajanja računa po delatnostima i dostave podataka i dokumentacije za potrebe regulacije Sl.glasnik RS br. 65/2014 1. Predmet i cilj uređivanja Ovom odlukom bliže se utvrđuje način, postupak i rokovi za vođenje poslovnih knjiga kao knjigovodstvenih evidencija za potrebe regulacije, sprovođenje razdvajanja računa energetskih subjekata […]

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Sl.glasnik RS br. 118/2013, 137/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i rokovi vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom. Član 2 Pravno lice, odnosno preduzetnik dužan […]

Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije

Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije Sl. list SRJ br. 17/97, 24/2000 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2 Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) – Za male i srednje entitete

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) – Za male i srednje entitete Sl.glasnik RS br. 117/2013 MALI I SREDNJI ENTITETI Nameravani delokrug ovog IFRS 1.1 Namera je da IFRS za SME koriste mali i srednji entiteti (SME). U ovom odeljku se opisuju karakteristike malih i srednjih entiteta. Opis malih i srednjih entiteta 1.2 Mali i srednji […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 – Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se obezbedi da prvi finansijski izveštaji entiteta u skladu sa IFRS i njegovi periodični izveštaji koji se odnose na deo perioda koji obuhvataju finansijski izveštaji, sadrže visokokvalitetne informacije koje: (a) su transparentne za […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 2 – Plaćanje akcijama

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 2 – Plaćanje akcijama Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da precizira finansijsko izveštavanje entiteta kada se on obavezuje na transakcije plaćanja akcijama. Konkretno, njime se od entiteta zahteva da prikaže u svom bilansu uspeha i finansijskoj poziciji efekte transakcija plaćanja akcijama, uključujući i rashode vezane za […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 – Poslovne kombinacije

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 – Poslovne kombinacije Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se poboljšaju relevantnost, pouzdanost i uporedivost informacija koje izveštajni entitet pruža u svojim finansijskim izveštajima o poslovnoj kombinaciji i njenim efektima. U tom cilju se u ovom IFRS uspostavljaju principi i zahtevi kojima se uređuje kako […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 – Ugovori o osiguranju

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 – Ugovori o osiguranju Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se definiše finansijsko izveštavanje za ugovore o osiguranju od strane nekog entiteta koji izdaje takve ugovore (koji se u ovom IFRS opisuje kao osiguratelj) dok Odbor ne završi drugu fazu ovog projekta o ugovorima o […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da odredi računovodstveno evidentirnje imovine koja se drži za prodaju, kao i prezentaciju i obelodanjivanje prestanka poslovanja. Naročito, ovaj IFRS zahteva: (a) da se sredstva koja zadovoljavaju kriterijume priznavanja […]