Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 – Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da odredi finansijsko izveštavanje za istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa. 2 Naročito, ovaj IFRS zahteva: (a) ograničena poboljšanja postojeće računovodstvene prakse za izdatke istraživanja i procenjivanja. (b) od entiteta koji priznaju sredstva za istraživanje […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 – Finansijski instrumenti : Obelodanjivanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 – Finansijski instrumenti : Obelodanjivanja Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da zahteva od entiteta da u svojim finansijskim izveštajima obezbede obelodanjivanja koja omogućavaju korisnicima da procene: (a) značaj finansijskih instrumenata za finansijsku poziciju i performanse entiteta; i (b) prirodu i stepen rizika koji potiču od […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 – Segmenti poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 – Segmenti poslovanja Sl.glasnik RS br. 35/2014 Osnovni princip 1 Entitet obelodanjuje informacije da bi omogućio korisnicima svojih finansijskih izveštaja da ocenjuju prirodu i finansijske efekte poslovnih aktivnosti u kojima učestvuje i ekonomsko okruženje u kom posluje. Delokrug 2 Ovaj IFRS se primenjuje na: (a) zasebne ili pojedinačne finansijske izveštaje […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se ustanove principi za prezentaciju i pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja kada entitet kontroliše jedan ili više drugih entiteta. Postizanje cilja 2 Da bi se postigao cilj iz paragrafa 1, ovaj IFRS: (a) zahteva od entiteta […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 11 – Zajednički aranžmani

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 11 – Zajednički aranžmani Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS je da se ustanove principi za finansijsko izveštavanje entiteta koji imaju učešće u aranžmanima koji su pod zajedničkom kontrolom (tj. zajednički aranžmani). Postizanje cilja 2 Da bi se ispunio cilj iz paragrafa 1, ovaj IFRS definiše zajedničku kontrolu […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS jeste da zahteva od entiteta obelodanjivanje informacija koje omogućavaju korisnicima finansijskih izveštaja da ocene: (a) prirodu i rizike povezane sa njegovim učešćima u drugim entitetima; i (b) efekte tih učešća na njegov finansijski položaj, […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Cilj ovog IFRS jeste da zahteva od entiteta obelodanjivanje informacija koje omogućavaju korisnicima finansijskih izveštaja da ocene: (a) prirodu i rizike povezane sa njegovim učešćima u drugim entitetima; i (b) efekte tih učešća na njegov finansijski položaj, […]

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 13 – Odmeravanje fer vrednosti

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 13 – Odmeravanje fer vrednosti Sl.glasnik RS br. 35/2014 Cilj 1 Ovaj IFRS: (a) definiše fer vrednost; (b) daje, unutar samo jednog IFRS, okvir za odmeravanje fer vrednosti; i (c) zahteva obelodanjivanja o odmeravanju fer vrednosti. 2 Fer vrednost je na tržištu zasnovano odmeravanje, a ne odmeravanje zasnovano na specifičnom entitetu. […]

Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika Sl.glasnik RS br. 106/2006, 111/2006   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika, koji ne primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde […]

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva Sl. glasnik RS br. 140/2004 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se vrste i sadržina poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija koje se vode po sistemu prostog knjigovodstva, način njihovog vođenja i iskazivanja finansijskog rezultata za obveznike poreza na dohodak građana na […]