Ugovor o doživotnom izdržavanju-Napomene

Ugovor je regulisan odredbama čl. Napomene : Ugovorom o doživotnom izdržavanju se obavezuje jedno lice – davalac izdržavanja, da drugo lice – primaoca izdržavanja izdržava do kraja života s tim da mu primalac izdržavanja za uzvrat ustupi svoju imovinu (stan, kuću, poljoprivredno gazdinstvo i dr.) ali pod uslovom da će ta imovina postati vlasništvo davaoca […]

Imovina stečena radom u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu

Imovina stečena radom u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, parnične stranke su zaključile brak 25.10.1981. godine. Brak je razveden pravnosnažnom presudom od 19.2.2004. godine. Iz braka parnične stranke imaju dvoje sada punoletne dece. Tužilja je bila zaposlena u apoteci D. Z. L. od 1984. do 1994. godine […]

Bračni/predbračni ugovor o imovinskim odnosima

Napomene: Bračne odnose uređuju sami bračni drugovi, nemojte zaboraviti i povremeno se podsetite na tekst Duška Radovića. Međusobni imovinski odnosi bračnih drugova regulisani su odredbama Porodičnog zakona, čl. 168-191; Ugovor koji je prezentiran se može zaključiti i kao predbračni ugovor s tim što pojedine odredbe treba prilagoditi; Predbračni ugovor se zaključuje pred javnim beležnikom ali […]

Ugovor o raspodeli imovine za života

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 182-193 Napomene: Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da ga naslede a ako neki potomak nije dao saglasnost za ustupanje i raspodelu imovine, može je dati naknadno. Ugovor je punovažan i ako potomak koji […]

Duško Radović

Pošto ste se lepo, dobrovoljno i jednoglasno dogovorili da živite u bračnoj zajednici, jer ste svesno i odgovorno zaključili da će vam tako biti i lepše i bolje, mi vam nećemo, kao što je uobičajeno čitati članove Zakona o braku i porodičnim odnosima.  Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drukčije. Zbog toga ne dozvolite da vam […]

Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom)

OSNOVNI SUD __________ _________ ul. __ br. __         PREDLAGAČI: 1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___ 2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___   PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA   u 3 primerka, sa više priloga Predlagači, __ rođen __ godine i __ […]

Predlog za sporazumni razvod braka (bez dece)

OSNOVNI SUD __________ _________ ul. __ br. __         PREDLAGAČI: 1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___ 2.  __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___   PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA   u 3 primeraka, sa jednim prilogom Predlagači, __ rođen __ godine i __ rođena __ […]

Tužba za razvod braka

OSNOVNI SUD U _______________ Tužilac : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ Tuženi/a : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ Radi: razvoda braka Vrednost spora: ___ dinara TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA Tužilac i tužena/i su zaključili brak dana _________ godine u ___________ pred matičarem opštine __. Dokaz : Izvod iz matične knjige venčanih […]

Tužba za izdržavanje maloletnog deteta

OSNOVNI SUD __ ________________ ul. __ br. __   TUŽILAC : Maloletni __ iz __, ul. __ br. __ zastupan po svm zakonskom zastupniku, majci __ iz __ ul. __ br. __ TUŽENI:    __ iz __, ul. __ br. __, zaposlen u __, __, ul. __ br. __   TUŽBA Osnov spora : izdržavanje […]

Tužba za vršenje roditeljskog prava

OSNOVNI SUD U __   TUŽILJA:     1. __ iz __, ul. __ br. __, JMBG ___ 2. Maloletni/a __ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, koju zastupa njen zakonski zastupnik, majka __ iz __, ul. __ br. __ TUŽENI:          __ iz __, ul. __ br. __ JMBG […]