Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava

Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava   Iz obrazloženja: „Neosnovani su navodi žalbe ukazivanjem da sud nije cenio činjenicu da pred Višim javnim tužilaštvom nije pokrenut postupak protiv tužene za krivično delo trgovine ljudima i ukazivanjem na iskaz mal. I. I. dat pred PU V. 27.10.2010. godine (saslušanju je […]

Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava

Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava   Iz obrazloženja: „Odredbom člana 270. Porodičnog zakona propisano je da pre nego što donese odluku o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava, sud je dužan da zatraži nalaz i […]

Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta

Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta Iz obrazloženja: „Suprotno žalbenim navodima tuženog-protivtužioca, prvostepeni sud je pravilno ocenio stručno mišljenje nadležnog organa starateljstva kao i nalaz i mišljenje veštaka, i dao je dovoljne i argumentovane razloge za prihvatanje mišljenja veštaka u pogledu poveravanja maloletne dece, pri čemu je najbolji interes dece ocenio […]

Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju   Iz obrazloženja: „Naime, u postupku koji je prethodio donošenju ožalbenog rešenja, prvostepeni organ je utvrdio da je tužilja podnela dana 28.3.2011. godine zahtev da joj se prizna pravo na porodičnu penziju […]

Promena visine izdržavanja deteta zavisi od promena okolnosti, kako na strani primaoca izdržavanja tako i na strani roditelja kome je dete povereno i drugog roditelja kao dužnika izdržavanja

Promena visine izdržavanja deteta zavisi od promena okolnosti, kako na strani primaoca izdržavanja tako i na strani roditelja kome je dete povereno i drugog roditelja kao dužnika izdržavanja   Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud ocenjuje da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz odredbe člana 164. Porodičnog zakona, ceneći da su se na strani mal. tužioca […]

Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj

Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužioci su svekrva i svekar tužene, koja iz braka sa sada pok. sinom tužilaca …, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći …, ima maloletnog sina … U toku trajanja bračne zajednice sa pok. …, […]

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana   Iz obrazloženja: „Naime ponašanje tužilje koje se ogleda u nemogućnosti tužilje da uspostavi bilo kakvu komunikaciju sa tuženom, slanje sms poruka uvredljivog karaktera, pokretanje sudskih postupaka, jasno ukazuju da je došlo do problema u komunikaciji i odnosima među parničnim strankama i da tužilja izdržavanje […]

Zahtev za lišenje roditeljskog prava koje je podneo tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka o načinu održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta

Zahtev za lišenje roditeljskog prava koje je podneo tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka o načinu održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta   Iz obrazloženja: „U ovom slučaju, zahtev za lišenje roditeljskog prava podneo je tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka prema kojima je uređen način održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta. Prilikom donošenja odluke […]

Ostvarivanje zarade u inostranstvu i plaćanje izdržavanja maloletnog deteta u stranoj valuti

Ostvarivanje zarade u inostranstvu i plaćanje izdržavanja maloletnog deteta u stranoj valuti   “Parnične stranke živele su u vanbračnoj zajednici u Švajcarskoj u periodu od 9.5.2009. godine do 21.3.2010. godine, a nakon raskida zajednice tužilja se vratila kod svojih roditelja u Srbiju. Dana 18.11.2010. godine rođen je mlt. D. S., dete parničnih stranaka. Od rođenja […]

Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti

Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti Sl.glasnik RS br. 50/2009 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom propisuje se obrazac za vođenje evidencije o obradi i način vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti. Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovu uredbu i […]