Imovina stečena radom u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu

Servis računara online zakazivanje

Imovina stečena radom u toku trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku imovinu

Iz obrazloženja:

„Prema utvrđenom činjeničnom stanju, parnične stranke su zaključile brak 25.10.1981. godine. Brak je razveden pravnosnažnom presudom od 19.2.2004. godine. Iz braka parnične stranke imaju dvoje sada punoletne dece. Tužilja je bila zaposlena u apoteci D. Z. L. od 1984. do 1994. godine kada je penzionisana. Od 1989. godine se nalazila na bolovanju i za to vreme je primala odgovarajuću naknadu. Tuženi je takođe bio zaposlen u apoteci D. Z. L. od 1984. do 1993. godine kada je otvorio privatnu apoteku „Z.“ u B. Utvrđena je visina primanja parničnih stranaka. Prema nalazu i mišljenju sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast doprinos parničnih stranaka u sticanju zajedničke imovine u periodu trajanja bračne zajednice za tužilju iznosi 44,85% a za tuženog 55,15%. Stan u B. koji je predmet spora je stečen po osnovu ugovora o kupoprodaji u kome je tuženi označen kao kupac. U toku trajanja parnice ovaj stan je tuženi poklonio svojoj majci ugovorom o poklonu od 20.2.2004. godine.

Na ovako utvrđeno činjenično stanje, pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo zaključujući da stan koji je predmet spora predstavlja zajedničku imovinu parničnih stranaka u smislu odredbi člana 171. stav 1. i čl. 177. i 180. Porodičnog zakona (dalje: Zakon).

Prema članu 171. Zakona, imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Iz citirane zakonske odredbe proizlazi da je za pojam zajedničke imovine neophodno da je u pitanju imovina koja je stečena u braku i da je ta imovina stečena zajedničkim sredstvima. U ovom slučaju, ispunjena su oba uslova. Stan koji je predmet spora stečen je za vreme trajanja bračne zajednice i zajedničkim sredstvima. Naime, parnične stranke su ostvarivale zaradu, pa je na osnovu ostvarenih prihoda utvrđen njihov doprinos u sticanju zajedničke imovine. Ovaj doprinos izražen je procentualno, u skladu sa datim nalazom i mišljenjem veštaka“

Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 3269/2010 od 14.03.2012. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje