Predlog za sporazumni razvod braka (bez dece)

OSNOVNI SUD __________

_________

ul. __ br. __

 

      PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2.  __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primeraka, sa jednim prilogom

Predlagači, __ rođen __ godine i __ rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

Bračni drugovi u braku nisu imali dece.

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote.

Zbig toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

P R E S U D U

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

U __, __ godine.

 

Predlagači :

 _______________________

 _______________________