Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom)

Servis računara online zakazivanje

OSNOVNI SUD __________

_________

ul. __ br. __

 

      PREDLAGAČI:

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

u 3 primerka, sa više priloga

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote.

Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u prilogu.

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2 fotokopije u prilogu

Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava – pismeni original u prilogu.

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz predlog za sporazumni razvod braka.

Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni original u prilogu.

 Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

P R E S U D U

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

Vršenje roditeljskih prava predlagači će vršiti u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

Deobu zajedničke imovine  predlagači će izvršiti  u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o deobi zajedničke imovine.

  U __, __ godine.

Predlagači :

 _______________________

 _______________________

 

Servis računara online zakazivanje