Primanje novčanih sredstava u obliku članarine i njihov PDV tretman

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Primanje novčanih sredstava u obliku članarine i njihov PDV tretman „Primanje novčanih sredstava nazvanih članarinom, koja Regionalna razvojna agencija Beograd potražuje od Grada Beograda, nije predmet oporezivanja PDV. […]

Prenos dela imovine koji predstavlja poslovnu celinu uz naknadu i PDV tretman tog prenosa

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Prenos dela imovine koji predstavlja poslovnu celinu uz naknadu i PDV tretman tog prenosa  „Kada obveznik PDV vrši prenos dela imovine uz naknadu (prodajom), smatra se da promet […]

PRENOS IMOVINE – PDV tretman prenosa dela imovine koji PDV obveznik vrši uz naknadu

Kakav je PDV tretman prenosa dela imovine koji PDV obveznik vrši uz naknadu „Kada obveznik PDV vrši prenos dela imovine uz naknadu (prodajom), smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako predmetni deo imovine predstavlja poslovnu celinu čijim prenosom se sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti, a prenosiocu je, u momentu prenosa, onemogućeno da […]

Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme

Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme   „Pre svega, kako se poreska pitanja koje postavljate u vašem zahtevu odnose na promet usluga koji je izvršen u periodu 2006 – 2011. godine, poreski tretman prometa […]

PDV na prenos celolokupne zalihe dobara kao prenosa dela imovine drugom privrednom subjektu

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   PDV na prenos celolokupne zalihe dobara kao prenosa dela imovine drugom privrednom subjektu „Kada obveznik PDV koji obavlja delatnost trgovine prenosi celokupne zalihe dobara, uključujući i prava i […]

PDV tretman usluga naknade za promociju virtualnog tržišta i usluga stranog lica pruženih elektronskim putem

PDV tretman usluga naknade za promociju virtualnog tržišta i usluga stranog lica pruženih elektronskim putem „Razmotrili smo vaš zahtev od 1. jula 2013. godine, koji ste nam dostavili radi davanja mišljenja sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: ZPDV) i […]

Obaveza plaćanja PDV na promet otpadaka od drveta koji se ne smatraju sekundarnim sirovinama

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Za promet dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama u smislu propisa kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, a koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, obavezu obračunavanja i […]

Novčana donacija se ne smatra predmetom oporezivanja PDV ali finansiranje nabavke dobra i usluga iz tih sredstava je predmet oporezivanja PDV

Novčana donacija se ne smatra predmetom oporezivanja PDV ali finansiranje nabavke dobra i usluga iz tih sredstava je predmet oporezivanja PDV „Primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu (promet dobara ili usluga) davaocu novčanih sredstava, ne smatra se predmetom oporezivanja PDV. Prema tome, na novčana sredstva koja muzej dobija od Ambasade […]

Na novčana sredstva primljena kao donacija iz inostranstva PDV se ne plaća

Na novčana sredstva primljena kao donacija iz inostranstva PDV se ne plaća „Primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu (promet dobara ili usluga) davaocu novčanih sredstava, ne smatra se predmetom oporezivanja PDV. Prema tome, na novčana sredstva koja muzej dobija od Ambasade Kraljevine Norveške za realizaciju projekta, PDV se ne obračunava […]

Na primljena novčana sredstva iz inostranstva kao donacija ne plaća se PDV

Na primljena novčana sredstva iz inostranstva kao donacija ne plaća se PDV „Primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu (promet dobara ili usluga) davaocu novčanih sredstava, ne smatra se predmetom oporezivanja PDV. Prema tome, na novčana sredstva koja muzej dobija od Ambasade Kraljevine Norveške za realizaciju projekta, PDV se ne obračunava […]