STATUSNA PROMENA – spajanje uz pripajanje I oporezivanje prenosa celokupne imovine

Statusna promena spajanje uz pripajanje – oporezivanje prenosa celokupne imovine „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje […]

PDV na uzajamni prenos isporuka objekta između investitora i obveznika PDV koji finansira radove

PDV na uzajamni prenos isporuka objekta između investitora i obveznika PDV koji finansira radove „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici […]

Da li se plaća PDV na usluge prevođenja koje strano lice pruža domaćem licu

Da li se plaća PDV na usluge prevođenja koje strano lice pruža domaćem licu „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici […]

Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., […]

Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV

Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u […]

Unos imovine osnivača privrednog društva-obveznika PDV radi povećanja osnivačkog uloga i PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja […]

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama „1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje […]

Prodaja proizvoda (kućna radinost) fizičkog lica i plaćanje PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je […]