Sadrži propise o porezu na dohodak građana, mišljenja Ministarstva finansija

Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana (18.03.2014.)

Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana   „Naknada troškova kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima (kongresi, seminari i sl.) zdravstvenim radnicima koji nisu zaposleni kod isplatioca podleže plaćanju poreza na dohodak građana na druge prihode saglasno odredbi člana 85. Zakona o porezu […]

Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije

Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije „Prihod koji fizičko lice rezident Republike Srbije ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, koji (udeo) je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, ne podleže oporezivanju […]

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije   „Na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, […]

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije

Porez na dohodak na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije „Na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, u […]

Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)

Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)   „Članom 119. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati u skladu sa opštim aktom: otpremninu pri odlasku u […]

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni  u godišnji porez na dohodak „Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih […]

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak „Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih […]

Kako se definiše struktura zarade zaposlenog

Kako se definiše struktura zarade zaposlenog „1) Članom 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih […]

Kako se definiše struktura zarade zaposlenih

Kako se definiše struktura zarade zaposlenih   „1) Članom 105. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i […]

Primanja zaposlenih članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti i poreski tretman tih primanja

Primanja zaposlenih članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti i poreski tretman tih primanja   „• Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine, izmenjena je odredba člana 85. Zakona o porezu na dohodak […]