Sadrži propise o porezu na dohodak građana, mišljenja Ministarstva finansija

Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave

Porez na primanja po osnovu učešća u dobiti privrednih društava koje dobijaju zaposleni članovi uprave „• Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine, izmenjena je odredba člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. […]

Prodaja lične imovine fizičkog lica i plaćanje poreza na dohodak (više mišljenja)

Prodaja lične imovine fizičkog lica i plaćanje poreza na dohodak (više mišljenja)   „Prema navodima u zahtevu, pravno lice će se baviti proizvodnjom nakita i srodnih predmeta od plemenitih metala i otkupom lomljenog zlata i srebra od fizičkih lica radi dalje prerade, odnosno radi upotrebe za vršenje navedene delatnosti registrovane u skladu sa odredbama Zakona […]

Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak

Dokumenta kojima se dokazuju troškovi ulaganja u postupku utvrđivanja poreza na kapitalni dobitak   “Kako se navodi u dopisu, prodat je stan 2008. godine i sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložena su u kupovinu novog stana i njegovu adaptaciju i rekonstrukciju za potrebe rešavanja stambenog pitanja. Navodi se da su angažovani fizički radnici radi molerisanja i […]

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom udela u kapitalu pravnog lica ne ulazi u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom udela u kapitalu pravnog lica ne ulazi u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana „Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, u visini kupoprodajne cene, nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Takođe, predmet oporezivanja ovim porezom […]

Prihod koji ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica izdavanjem reklamnog prostora na svom internet sajtu je oporeziv

Prihod koji ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica izdavanjem reklamnog prostora na svom internet sajtu je oporeziv „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – […]

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor   „Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju prihod, i to na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti, saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na […]

Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak

Prodaja lične imovine fizičkog lica (lomljeno zlato i srebro) i plaćanje poreza na dohodak   „Pravno lice koje će se baviti proizvodnjom nakita od plemenitih metala i otkupom sekundarne sirovine u vidu plemenitih metala (zlata, srebra), planira da otkupljuje plemenite metale koji bi bili namenjeni izvozu kao gotov proizvod ili kao lom (sekundarna sirovina iz […]

Oporezivanje zarada zaposlenih godišnjim porezom na dohodak koji su upućeni na rad u inostranstvu

Oporezivanje zarada zaposlenih godišnjim porezom na dohodak koji su upućeni na rad u inostranstvu   „Domaće privredno društvo osnovalo je u stranoj državi zavisno privredno društvo koje se bavi distribucijom proizvoda široke proizvodnje i radi potreba zavisnog društva i razvoja poslovanja u stranoj državi, domaće privredno društvo upućuje pojedine svoje zaposlene na rad u to […]

Nemogućnost umanjenja osnovice godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu troškova lečenja

Nemogućnost umanjenja osnovice godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu troškova lečenja   „Odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) […]

Oslobođenje plaćanja poreza na kapitalnu dobit zbog kupovine stana radi rešenja stambenog pitanja

Oslobođenje plaćanja poreza na kapitalnu dobit zbog kupovine stana radi rešenja stambenog pitanja   „Odredbom člana 79. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – […]