Sadrži propise o porezu na dohodak građana, mišljenja Ministarstva finansija

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države   „Povodom pitanja u vezi obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za državljanina Kraljevine Belgije koji je zaposlen u Republici Češkoj i koji je istovremeno zaključio ugovor o pravima i obavezama direktora sa privrednim društvom u Republici Srbiji, […]

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda   „Pravilnikom o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2009) u delu koji se odnosi na izvođenje ekskurzija, propisano je da pravo na dnevnice ostvaruju: nastavnik – odeljenski starešina, stručni vođa puta, a […]

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu   „1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog […]

Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja

Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja „Prihodi koje ostvare fizička lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, a koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se […]

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015 Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Član 1 Porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizička lica koja ostvaruju dohodak. […]

Usklađeni neoporezivi iznosi prema čl. 12a Zakona o porezu na dohodak građana-počev od 01.02.2015. g.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana Zakon o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002,…, 5/2015) Primenjuju se počev od 1. februara 2015 godine do 31. januara 2016. godine. OPIS Neoporezivi iznos do 31.01.2015. od 01.02.2015. Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona Stipendije i krediti učenicima i studentima […]

Zakonske odredbe o olakšicama za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015 Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom Član 21v Poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima […]

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak Sl.glasnik RS 38/2001 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak iz člana 79 Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 24/2001 – u daljem tekstu: Zakon) […]

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom Sl. glasnik RS br. 72/2006, 118/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom, saglasno članu 21g Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, […]

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina Sl. glasnik RS br. 72/2006, 118/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina, saglasno članu 21d Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, […]