Zatezna kamata za docnju u izmirenju poreskih obaveza se od 01.01.2013. godine obračunava prostim interesnim računom

Servis računara online zakazivanje

Zatezna kamata za docnju u izmirenju poreskih obaveza se od 01.01.2013. godine obračunava prostim interesnim računom

Iz obrazloženja:

„Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje na činjenicu da je obračun zakonske zatezne kamate na iznos glavnog duga izvršen konformnom metodom, te da je odlukom Ustavno suda taj metod proglašen neustavnim, nisu od uticaja na pravilnost prvostepene presude. Odlukom Ustavnog suda na koju se žalbom tuženog ukazuje, utvrđena nesaglasnost sa Ustavom odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate u delu koji glasi: „primenom konformne metode“ ali ne i u pogledu načina obračuna kamate na poreske obaveze s obzirom da se na iste u trenutku donošenja odluke Ustavnog suda primenjivao poseban poreski zakon koji je u pogledu obračuna kamate izmenjen tek 1.1.2013. godine i ta izmena je važila samo za ubuduće, iz čega sledi da su do tada izvršeni obračuni priznati kao važeći, jer su bili u skladu sa do tada važećom zakonskom normom.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 4823/2013 od 03.07.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje