Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Servis računara online zakazivanje

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

„Odredbom člana 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 – ispr. – dalje: Zakon), koja se primenjuje do 31.12.2012. godine, propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za deset procentnih poena, primenom konformne metode obračuna.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), koja će se saglasno odredbi člana 40. stav 2. tog zakona primenjivati od 1. januara 2013. godine, izmenjen je član 75. stav 1. Zakona, tako da će se počev od 1.1.2013. godine na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja kamata obračunavati i plaćati po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Odlukom Ustavnog suda IUz-82/2009 od 12.7.2012. godine utvrđena je nesaglasnost sa Ustavom odredbe člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001), u delu koji glasi: „primenom konformne metode“, a ne odredba člana 75. stav 1. Zakona.

Prema tome, na iznos manje plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja se do 31.12.2012. godine obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom konformne metode obračuna.

Od 1. januara 2013. godine se na iznos manje plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena primenom prostog interesnog računa od sto.

Ministarstvo finansija i privrede napominje da je, saglasno članu 76. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr. i 93/2012), kod odlaganja poreskog duga obvezniku koji je podneo zahtev za odlaganje plaćanja tog duga pre njegove dospelosti ili je sam prijavio dospelu poresku obavezu čije odlaganje plaćanja zahteva, kamatna stopa jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, primenom prostog interesnog računa od sto.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 412-04-00015/2012-04 od 08.10.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje