Zapisnik o sravnjenju – usaglašavanju obaveza i potraživanja

Servis računara online zakazivanje

Z A P I S N I K

o sravnjenju – usaglašavanju obaveza i potraživanja

 Zapisnik sačinjen dana __.__. 201_. godine između :

  1. Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __ PIB __ mat.broj __
  2. Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __ PIB __ mat.broj __

 

Stanje usaglašenih obaveza i potraživanja na dan __. godine:

 

 Promet kod „AA“

Promet kto 202 – kupci

Duguje

Potražuje

SALDO

Promet kod „BB“

Promet kto 433 – dobavljači

Duguje

Potražuje

SALDO

Promet kod „BB“

Promet kto 202 – kupci

Duguje

Potražuje

SALDO

Promet kod „AA“

Promet kto 433 – dobavljači

Duguje

Potražuje

SALDO

 

Saglasni sa usaglašenim stanjem obaveza i potraživanja :

 

 

Direktor “__”                                                                   Direktor “__”

______________________                                              ______________________

 

 

Servis računara online zakazivanje