Vođenje poslovnih knjiga od strane privrednog subjekta koji nema pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga

Servis računara online zakazivanje

Vođenje poslovnih knjiga od strane privrednog subjekta koji nema pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga

 

„U vezi sa zahtevom kojim se od Ministarstva finansija traži mišljenje u vezi poveravanja vođenja poslovnih knjiga u smislu člana 15. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), sa aspekta primene Zakona, obaveštavamo Vas o sledećem:

Zakonom, uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 14. Zakona, propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Odredbama člana 15. stav 1. Zakona propisano je da vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.

Prema podacima koji se navode u zahtevu, povezano pravno lice pruža računovodstvene usluge drugom povezanom pravnom licu, koje ima sedište na istoj adresi. Pružanje računovodstvenih usluga povereno je ugovorom povezanom pravnom licu koje u svom sastavu ima odeljenje finansija, a ovo pravno lice je kod Agencije za privredne registre registrovalo ogranak sa šifrom pretežne delatnosti 6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.

Imajući u vidu navedeno, iako Zakon zahteva da usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja mogu biti poverene privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, mišljenja smo da u konkretnom slučaju, pravno lice može nastaviti sa pružanjem usluga vođenja poslovnih knjiga (iako nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga), pod uslovom da te usluge pruža isključivo povezanom pravnom licu u okviru grupe kojoj i to pravno lice pripada, ali ne i drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-0001/2014-16 od 30.01.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje