Razlike između privrednog društva i preduzetnika

Servis računara online zakazivanje

Tema

Privredno društvo (uobičajen oblik d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću)

Preduzetnik (pod raznim nazivima: radnja, agencija i sl.)

Dokumentacija za osnivanje

Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Jedinstvena registraciona prijava osnivanja
Ako društvo osniva jedan osnivač on donosi Odluku o osnivanju (u najmanje 4 primerka) i u sudu overava svoj potpis na Odluci o osnivanju  
Ako društvo osnivaju dva i više osnivača oni zaključuju  Ugovor o osnivanju društva (u najmanje 6 primeraka) i overavaju potpise na ugovoru u sudu  
Fotokopija lične karte za svakog osnivača Fotokopija lične karte za preduzetnika-osnivača
Odluka o imenovanju zastupnika (direktor) ako nije imenovan u aktu o osnivanju  
Potpis zastupnika (direktor) na OP obrascu  (overen u sudu ili opštini)  
Potvrda banke o uplati novčanog uloga ili sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti  
Naknada za osnivanje – prema tarifi Agencije Naknada za osnivanje – prema tarifi Agencije
U roku od 5 dana od dana prijema kompletne dokumentacije Agencija za privredne registre donosi rešenje  

Vođenje poslovnih knjiga

Privredno društvo vodi poslovne knjige (računovodstvo) po sistemu dvojnog knjigovodstva Preduzetnik može da izabere :
 

– da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

 

– da vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva

 

– da NE vodi poslovne knjige odnosno da se opredeli da bude paušalni obveznik i u ovom slučaju vodi knjigu KPO

Zaključak :

  1. Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za privredno društvo (preduzeće) MORA da vodi stručno lice koje poznaje tu materiju – računovođa ili neko drugo stručno lice. To lice (što je veoma važno) treba dobro da poznaje poreske propise;
  2. Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva za preduzetnika  MOŽE da vodi ili računovođa ili sam preduzetnik (ako poseduje znanje iz te oblasti i ako poznaje poreske propise)
  3. Preduzetnikpaušalac ne vodi poslovne knjige ali je obavezan je da vodi samo knjigu KPO (koja je veoma jednostavna). Preduzetnik čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 8.000.000 dinara mora da vodi poslovne knjige po sopstvenom izboru : ili po sistemu dvojnog knjigovodstva ili po sistemu prostog knjigovodstva.

 pretežna delatnost, obavljanje drugih delatnosti, promena pretežne delatnosti

Pravni subjekt (privredno društvo i preduzetnik) osnivačkim aktom prilikom osnivanja određuju jednu pretežnu delatnost kojom će se pretežno baviti u svom poslovanju tj. delatnost u kojoj će ostvarivati najveći prihod.

Osim pretežne delatnosti pravni subjekt (privredno društvo i preduzetnik) može da obavlja sve delatnosti koje su predviđene Uredbom o klasifikaciji delatnosti nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom ali je potrebno da izvrši izmenu odnosno dopunu svog osnivačkog akta. Samo za određene delatnosti potrebno je da pravni subjekt poseduje prethodno odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa prema članu 4. Zakona o privrednim društvima).

Pravni subjekt (privredno društvo i preduzetnik) može da promeni pretežnu delatnost i to vrši onda kada u delatnosti kojom se bavi u toku jedne ili nekoliko godina ostvari veći prihod od delatnosti koja je registrovana kao pretežnu. Promena se vrši u Agenciji za privredne registre i o toj promeni se obavezno obaveštava Poreska uprava.

 

 

Servis računara online zakazivanje