Ne postoji zakonska obaveza da lice koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje poseduje bilo kakvu licencu, već je ovo pitanje u nadležnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika

Servis računara online zakazivanje

Ne postoji zakonska obaveza da lice koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje poseduje bilo kakvu licencu, već je ovo pitanje u nadležnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 14. Zakona propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Pravno lice, odnosno preduzetnik u skladu sa relevantnim propisima i svojom poslovnom politikom, samostalno odlučuje koje uslove mora ispunjavati lice odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja uključujući: školsku spremu, radno iskustvo, da li je potrebno da ima određene dodatne sertifikate/licence ili ne, da li je potrebno da je član određenog profesionalnog udruženja ili ne, itd.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da ne postoji zakonska obaveza da lice koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje poseduje bilo kakvu licencu, već je ovo pitanje u nadležnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika koji opštim aktom treba bliže da uredi uslove koje mora ispunjavati lice iz člana 14. Zakona.

Ovim putem želimo takođe da ukažemo da je, Zakonom, definisana kolektivna odgovornost (zakonskog zastupnika, organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica u skladu sa zakonom kao i odgovornog lica iz člana 14. ovog zakona) za finansijske izveštaje, odnosno za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-1508/2014-16 od 22.12.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje