Pravo na porodičnu penziju može ostvariti razvedena udovica ako prema sudskoj presudi ima utvrđeno pravo na izdržavanje od strane razvedenog supruga

Servis računara online zakazivanje

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti razvedena udovica ako prema sudskoj presudi ima utvrđeno pravo na izdržavanje od strane razvedenog supruga

 

„Odredbom člana 28. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009 i 107/2009), utvrđeno je da pravo na porodičnu penziju može ostvariti i bračni drug iz razvedenog braka, ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Prema tome, shodno propisanim zakonskim uslovima za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, ovo pravo može imati samo razvedena udova kojoj je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje od strane razvedenog supruga.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00222/2010-07 od 17.03.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje