Za sticanje prava na starosnu penziju osiguraniku ženi se dve godine posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta računa prilikom obračuna visine penzije

Servis računara online zakazivanje

Za sticanje prava na starosnu penziju osiguraniku ženi se dve godine posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta računa prilikom obračuna visine penzije

 „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), propisana su prava iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i uslovi za sticanje tih prava. Prema članu 18. navedenog zakona prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su pravo na starosnu penziju, pravo na invalidsku penziju, pravo na porodičnu penziju, pravo na naknadu pogrebnih troškova, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje i pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

U slučaju 14 godina staža osiguranja, ukazujemo da je članom 19. Zakona propisano da osiguranik žena može da ostvari pravo na starosnu penziju:

–        kad navrši 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja,

–        kad navrši 38 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina života,

–        kad navrši 45 godina staža osiguranja.

Članom 69. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 101/2010), propisano je da u 2014. godini osiguranik žena stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 35 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života.

Prema tome, minimalni uslov za sticanje prava na starosnu penziju u pogledu staža osiguranja, prema važećim odredbama Zakona je 15 godina staža osiguranja, uz to da osiguranik žena mora da ima i navršenih 60 godina života.

Takođe ukazujemo da je članom 60. Zakona, propisano da se osiguraniku ženi koja je rodila treće dete, po tom osnovu uračunava u posebni staž vreme u trajanju od dve godine. Odredbama člana 44. Zakona utvrđeno je da je penzijski staž na osnovu koga se stiču i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obuhvata vreme koje se računa u staž osiguranja i poseban staž prema odredbama ovog zakona. U staž osiguranja, računa se vreme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pod posebnim stažom računaju se period van radnog odnosa odnosno van osiguranja, čije je računanje izričito propisano Zakonom, kao što je u konkretnom slučaju pravo na dve godine posebnog staža utvrđeno za osiguranike žene koje su rodile treće dete.

Imajući u vidu da se prema navedenim odredbama Zakona, za sticanje prava na starosnu penziju zahteva staž osiguranja, to znači da će se osiguraniku ženi prilikom ostvarivanja prava na starosnu penziju, dve godine posebnog staža koje je stekla po osnovu rođenja trećeg deteta, računati prilikom obračuna visine penzije.

Naime, Zakonom je propisano da se visina penzije određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža što znači da će se prilikom obračuna visine penzije uračunati i dve godine posebnog staža, koje su od uticaja na visinu penzije.

Prema tome, prema navedenom Zakonu, ne predviđa se mogućnost ostvarivanja prava na penziju, po osnovu rođenja četvrtog deteta.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. službeno/2014-07 od 17.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje