Invalidno dete i pravo na porodičnu penziju

Servis računara online zakazivanje

Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalni život i rad ako je invalidnost nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju

 

Prema članu 64 Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. list SRJ“, br. 30/96, 58/98 – odluka SUS, 70/2001 i 3/2002) pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:

  • umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset godina penzijskog staža ili ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju;
  • umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije ili prava na osnovu preostale radne sposobnosti.

Ovi uslovi su određeni alternativno, što znači da je za sticanje prava na porodičnu penziju dovoljno da je ispunjen jedan od ovih uslova.

Članom 69 stav 1 tačka 2) navedenog zakona propisano je da invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalni život i rad, nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju. To znači da deca osiguranika, odnosno korisnika prava po njihovoj smrti, imaju pravo na porodičnu penziju, po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad i to za vreme dok ta nesposobnost traje, uz postojanje dokaza o činjenici nesposobnosti za rad deteta.

Mišljenje Ministarstva za socijalna pitanja br. 553-03-824/02-03 od 14.06.2002. godine

 

Servis računara online zakazivanje