Pravo na otpremninu se ostvaruje samo za vreme provedeno u radnom odnosu a ne i za staž ostvaren po nekom drugom osnovu ni za staž sa uvećanim trajanjem (beneficiran)

Pravo na otpremninu se ostvaruje samo za vreme provedeno u radnom odnosu a ne i za staž ostvaren po nekom drugom osnovu ni za staž sa uvećanim trajanjem (beneficiran)

„U skladu sa članom 158. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, pri čemu ova otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Pri obračunu otpremnine uzima se ukupno vreme koje je zaposleni proveo u radnom odnosu, a ne samo vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca kod koga je zaposleni utvrđen kao višak. Činjenica da je zaposleni korisnik starosne penzije ne utiče na obavezu poslodavca, koji ga utvrđuje kao višak, da mu isplati otpremninu po osnovu prestanka potrebe za njegovim radom u skladu sa navedenim odredbama, odnosno za ukupno vreme koje je zaposleni proveo u radnom odnosu.

Pravo na otpremninu zaposleni ostvaruje samo za vreme provedeno u radnom odnosu, a staž osiguranja koji je ostvaren po nekom drugom osnovu, kao i staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), ne smatraju se vremenom provedenim u radnom odnosu pri obračunu i isplati otpremnine u smislu člana 158. Zakona o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-94/2010-02 od 25.02.2010. godine