„TEHNOLOŠKI VIŠAK“ – Izjava zaposlenog o odricanju od prava na otpremninu u slučaju „tehnološkog viška“ NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO

Servis računara online zakazivanje

Izjava zaposlenog o odricanju od prava na otpremninu u slučaju „tehnološkog viška“ NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO

Izvod iz obrazloženja presude:

Imajući u vidu da se, saglasno članu 60. stav 4. Ustava, radi o pravu kog se niko ne može odreći, to se u konkretnom slučaju ni tužilja ovog prava nije mogla odreći. S tim u vezi su neosnovani navodi iz žalbe tuženog, da se tužilja odrekla otpremnine, da je tužilja potpisala izjavu kojom se iste odriče, da se vodi krivični postupak radi utvrđivanja ko je stavio potpis na izjavu o odricanju otpremnine, ali su ovi navodi neosnovani. Naime, potpisivanjem izjave kojom se odriče prava iz radnog odnosa, prava na isplatu otpremnine, kao jedne od zakonom utvrđenih mera zaštite zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, tužilja bi se odrekla neotuđivog prava na pravnu zaštitu povodom prestanka radnog odnosa.“

Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3551/2011 od 04.10.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje