Razlike u ostvarenim prihodima nisu relevantne u sticanju zajedničke imovine

Servis računara online zakazivanje

Razlike u ostvarenim prihodima nisu relevantne u sticanju zajedničke imovine

 

Iz obrazloženja:

„Prema članu 180. stav 2. Porodičnog zakona (dalje: Zakon), pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Veći deo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini, te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine (stav 3.). Veći deo jednog supružnika u sticanju pojedinog prava iz zajedničke imovine može se utvrditi samo ako je to pravo ekonomski samostalno u odnosu na ostala prava iz zajedničke imovine.

(…)

U ovom slučaju, pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da su udeli supružnika u sticanju imovine jednaki, primenjujući pravilo iz člana 180. stav 2. Zakona. Ovu pretpostavku, tuženi, suprotno revizijskim navodima, nije oborio u smislu citiranih odredbi Zakona … Pri tome su bez uticaja primanja tuženog koja su veća od tužiljinih. Tužilja je imala manja primanja, ali je u sticanju zajedničke imovine učestvovala staranjem o deci, zajedničkom domaćinstvu i o zajedničkoj imovini „

Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 157/2010(2) od 24.02.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje