Zarada koja se uzima za obračun otpremnine

Servis računara online zakazivanje

Zarada koja se uzima za obračun otpremnine

„U članu 158. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisana je obaveza poslodavaca da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu.

Shodno članu 158. stav 2. Zakona otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Pod zaradom u smislu člana 158. ovog zakona smatra se prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca, koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina (član 159. Zakona). Pod zaradom u smislu navedenog člana, a imajući u vidu član 105. stav 2. Zakona smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-92/2011-02 od 04.02.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje