IMOVINA – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – PPI-4

Servis računara online zakazivanje

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

Otvori i preuzmi : Obrazac PPI-4

Kako popuniti obrazac – pročitaj član 14. i 15. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu 

 

 

Servis računara online zakazivanje