Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se obavljaju dve ili više delatnosti

Servis računara online zakazivanje

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se obavljaju dve ili više delatnosti

 

„U skladu sa odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Saglasno odredbi člana 3. stav 3. Zakona, obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Uredbom o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 18/2009 i 109/2009 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lice koje obavlja delatnost iz grane 642 (Telekomunikacije) u koju spada i delatnost 64200 (Telekomunikacije), odnosno pruža usluge iz oblasti telekomunikacija, nije dužan da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase.

Prema tome, privredni subjekt koji obavlja jednu ili više delatnosti u okviru svog poslovanja, kao što u konkretnom slučaju, privredni subjekt u okviru svog poslovanja obavlja delatnost 74140 (Konsalting i menadžment poslovi) i delatnost 64200 (Telekomunikacije), dužan je da promet koji ostvari u okviru delatnosti 74140 (Konsalting i menadžment poslovi) pružanjem konsalting i menadžment usluga fizičkim licima evidentira preko fiskalne kase, s obzirom da pomenuta delatnost nije oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, kao i Uredbom. Pri tome, ukoliko privredni subjekt ostvaruje promet isključivo pružanjem usluga (konsalting i menadžment usluge) pravnim licima i preduzetnicima nema obavezu evidentiranja tako ostvarenog prometa preko fiskalne kase, s obzirom da obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase, saglasno navedenim odredbama Zakona, postoji samo u slučaju kada lice koje je upisano u odgovarajući registar vrši promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima. Kada je u pitanju pružanje telekomunikacionih usluga u okviru delatnosti 64200 (Telekomunikacije) koja je izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem telekomunikacionih usluga pravnim i fizičkim licima nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00331/2009-04 od 18.12.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje