Ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za delatnost 47.91 – više mišljenja

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. / preduzetnik iz __ PIB __ dana __. godine donosi sledeću

Odluka o početku obavljanju delatnosti

  1. U privrednom društvu „__“ d.o.o. / preduzetnik __ će počev od __. godine otpočeti prodaja robe iz delatnosti 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta a koja je upisana u osnivačkom aktu ovog privrednog društva
  2. Prodaja robe će se obavljati putem interneta tako što će se roba dostavljati kupcu poštom ili preko kurirskih firmi („Post express“, „DHL“ i dr.) a kupoprodajna cena će biti uplaćena na račun privrednog društva/preduzetnika.
  3. Ovu odluku dostaviti knjigovodstvenoj agenciji i arhivi.

Direktor „__“ / Preduzetnik

______________________________

——————————————————————————————————————————————–

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.

Prema tome, u smislu navedenih odredbi Zakona i navedene Uredbe, kada lice obavlja delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), odnosno ostvaruje promet obavljanjem navedene delatnosti, tako ostvaren promet nije u obavezi da evidentira preko fiskalne kase.

Pri tome, lice koje otpočinje obavljanje određene delatnosti, kao što je u konkretnom slučaju delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pored odluke o početku obavljanja pomenute delatnosti mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru te delatnosti.

Kada je u pitanju registrovanje pretežne delatnosti, u skladu sa propisima koji regulišu registrovanje i rad privrednih društava, pretežna delatnost koja se upisuje prilikom registarcije privrednog subjekta je delatnost iz akta o osnivanju kojom će se privredni subjekt u najvećem obimu baviti.

Takođe, privredni subjekt se može baviti i drugim delatnostima upisanim u osnivačkom aktu, bez menjanja pretežne delatnosti.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-208/2011-04 od 29.04.2011. godine

———————————————————————————————————————————–

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (trgovina na malo poštom ili preko interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.

Prema tome, u smislu navedenih odredbi Zakona i Uredbe, kada lice čija je pretežna delatnost 47.91 (trgovina na malo poštom ili preko interneta), prodaje robu posredstvom pošte, interneta, telefona ili putem kataloške prodaje, tako ostvaren promet navedeno lice nije u obavezi da evidentira preko fiskalne kase.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-143/2011-04 od 23.03.2011. godine

———————————————————————————————————————————–

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnosti iz grupe delatnosti 47.99 (ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca: prodaja preko automata, prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri), nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, kada je u pitanju prodaja ostalih dobara preko putujućih prodavaca (prodaja robe putem prezentacije i isporuka iste na adresu kupca) koja nisu navedena Uredbom u okviru grupe delatnosti 47.99 (ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca: prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri), i kao takva nisu izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, promet koji privredni subjekt ostvari prodajom ostalih dobara preko putujućih prodavaca, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun isporučioca dobra.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-151/2011-04 od 28.03.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje