Privredni subjekt koji se bavi pružanjem usluga masaže dužan je da promet evidentira preko fiskalne kase bez obzira što te usluge pruža invalidno lice koje je i vlasnik salona za masažu

Servis računara online zakazivanje

Privredni subjekt koji se bavi pružanjem usluga masaže dužan je da promet evidentira preko fiskalne kase bez obzira što te usluge pruža invalidno lice koje je i vlasnik salona za masažu

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 18/2009, 109/2009 i 6/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona i navedenom uredbom, privredni subjekt, u konkretnom slučaju, koji se bavi pružanjem usluga masaže u salonu, dužan je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Pri tome, Zakonom i Uredbom nije propisano izuzimanje od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase za lica sa invaliditetom koja obavljaju delatnosti za koje je propisana obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00004/2010-04 od 23.02.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje