Obaveza dostavljanja obračuna zarade zaposlenom

Servis računara online zakazivanje

Obaveza dostavljanja obračuna zarade zaposlenom

„U članu 121. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade. Uz obračun poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata. Obračun zarade, odnosno naknade zarade, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Dakle, u smislu člana 121. Zakona poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Zakon nije propisao način na koji se vrši dostava obračuna zarade i naknade zarade. Nije suprotno zakonu da se dostava vrši elektronskim putem, ako postoji adekvatan dokaz da je zaposleni primio navedeni obračun.

Takođe, u smislu člana 122. Zakona poslodavac je dužan da vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade. Evidencija sadrži podatke o zaradi, zaradi po odbitku poreza i doprinosa iz zarade i odbicima od zarade, za svakog zaposlenog. Evidencija ne može da sadrži nepopunjena i brisana mesta i naknadno upisane podatke. Evidenciju overava direktor, odnosno preduzetnik ili zaposleni koga oni ovlaste. Evidenciju potpisuje zaposleni kome je izvršena isplata zarade, odnosno naknade zarade.

Prema tome, poslodavac vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade, overava je direktor, odnosno preduzetnik ili zaposleni koga oni ovlaste i potpisuje je svaki zaposleni kojima je izvršena isplata zarade. Zaposleni kome je izvršena isplata zarade mora da potpiše evidenciju.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-70/2011-02 od 07.02.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje