Evidencija o ostvarenom broju časova rada i prava u vezi s tim

Servis računara online zakazivanje

Evidencija o ostvarenom broju časova rada i prava u vezi s tim

 

„U skladu sa članom 57. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla u utvrđenim rokovima.

Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

U slučaju preraspodele radnog vremena, radno vreme ne može da traje duže od 60 časova nedeljno.

Prema tome, odluku o preraspodeli radnog vremena donosi poslodavac. Ako se preraspodela radnog vremena odnosi na sve zaposlene, poslodavac može doneti jednu odluku koju može oglasiti na oglasnoj tabli. Ako se preraspodela radnog vremena uvodi za pojedine zaposlene, potrebno je da poslodavac donese i dostavi rešenja svakom zaposlenom pojedinačno.

Odluka o preraspodeli radnog vremena mora biti jasna, tj. odlukom se mora utvrditi kako period u kome zaposleni rade duže, tako i period u kome rade kraće od punog radnog vremena, pri čemu ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine ne može u proseku biti duže od punog radnog vremena, odnosno ne može da traje duže od 60 časova nedeljno. Takođe, u skladu sa članom 59. Zakona o radu, odlukom poslodavca treba utvrditi korišćenje dnevnog i nedeljnog odmora zaposlenih, ako usled preraspodele radnog vremena dolazi do promene u načinu obezbeđivanja dnevnog i nedeljnog odmora.

Poslodavac treba da vodi evidenciju o ostvarenom broju časova rada u preraspodeli radnog vremena, kako bi, na osnovu evidentiranih časova koji prelaze broj časova rada punog radnog vremena, zaposleni ostvarili pravo na slobodne dane, dnevni i nedeljni odmor.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-102/2010-02 od 08.02.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje