Rešenje inspektora rada o odlaganju izvršenja otkaza radnog odnosa

Servis računara online zakazivanje

Rešenje inspektora rada o odlaganju izvršenja otkaza radnog odnosa

 

„U članu 271. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) je propisano da ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je poveo radni spor, na zahtev zaposlenog odložiće svojim rešenjem izvršenje tog rešenja – do donošenja pravnosnažne odluke suda.

Prema tome, ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, donosi rešenje kojim se, do donošenja pravnosnažne odluke suda odlaže od izvršenja rešenje poslodavca o prestanku radnog odnosa zaposlenog.

U vezi sa pitanjem da li poslodavac može zaposlenom, koji je vraćen na posao po rešenju inspektora rada kojim se odlaže od izvršenja rešenje poslodavca o prestanku radnog odnosa, da otkaže ugovor o radu zbog učinjene povrede radne obaveze, zaposleni koji je privremeno vraćen na rad do donošenja pravnosnažne presude ima sva prava i obaveze iz radnog odnosa kao i drugi zaposleni. Saglasno tome, poslodavac može istom zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na njegovu radnu sposobnost i ponašanje iz člana 179. Zakona u postupku propisanom u čl. 180. do 185. Zakona.

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-932/2010-02 od 07.02.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje