Kupac nema pravo pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana kada ima u susvojini stan na teritoriji Republike Srbije

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Kupac nema pravo pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana kada ima u susvojini stan na teritoriji Republike Srbije

Kupac stana koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče stan ima (ili je imao) u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana. S tim u vezi, kupac stana koji je 2004. godine nasleđivanjem stekao susvojinu na stanu na teritoriji Republike Srbije, a koji je predmetnu susvojinu imao i od 1. jula 2006. godine (bez obzira da li je još uvek ima u momentu zaključenja ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče stan), nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana, s obzirom da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje ovog prava.

* * *

Odredbom člana 56a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) propisano je, da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (dalje: kupac prvog stana).

Saglasno odredbi stava 2. istog člana Zakona, kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana, pod sledećim uslovima:

1)     da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

2)     da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00028/2013-04 od 27.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje