Ugovor o zakupu nepokretnosti-zapisnik o primopredaji

Servis računara online zakazivanje

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

Koji potpisuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

Zakupodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Zakupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1.

Po osnovu Ugovora o zakupu Zakupodavac predaje a Zakupac prima u posed nepokretnost – stan/poslovni prostor u ___, ul. __ br. __, __ sprat __, stan br. __ a koji se sastoji od __ sobe, pretsoblja, kuhinje, WC-a i kupatila.

Zakupac prima nepokretnosti opisanu u stavu 1. ovog člana u sledećem stanju :

OPŠTE STANJE DELA NEPOKRETNOSTI :

Brava na ulazu stana je ___.

Primljeno je __ ključeva od ulaznih vrata zgrade i __ ključeva od ulaznih vrata nepokretnosti.

U svim dolenavedenim prostorijama funkcioniše električno osvetljenje.

Kuhinja, WC i kupatilo su u funkcionalnom stanju.

Stanje na trofaznom/monofaznom električnom brojilu je sledeće: viša tarifa __________ KW, niža tarifa __________ KW.

Stan je okrečen i drvenarija je ofarbana.

Pretsoblje:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Soba do ulice sa ulazom levo od pretsoblja :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Soba __ :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Soba __ :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Kuhinja : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Kupatilo :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

WC : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Zakupodavac predaje a Zakupac prima na slobodno korišćenje i upotrebu polovne stvari i to:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________

Zakupac Zakupodavac

__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje