Pravilnik o klasifikaciji objekata

Pravilnik o klasifikaciji objekata Sl.glasnik RS br. 22/2015 Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija objekata prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim karakteristikama i stepenu uticaja na okruženje, s obzirom na rizike vezane za izgradnju i eksploataciju. Član 2 Objekti, u smislu ovog pravilnika, su zgrade i inženjerski objekti. Zgrada je objekat sa krovom […]

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji Sl.glasnik RS br. 85/2015 Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje na koje objekte se ne primenjuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon) o izvođaču radova, odgovornom izvođaču radova, obavezi određivanja stručnog nadzora u […]

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije

Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije  http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Trgovina/KODEKS.pdf UDRUŽENJE ZA TRGOVINU – Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije U cilju promovisanja etičkog postupanja i dobrih poslovnih običaja, jačanja profesionalnog odnosa i odgovornosti prema strankama i zaposlenima, te uzajamnog poverenja i podizanja opšteg nivoa poslovanja u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti i partnerske saradnje, delujući pre svega na […]

POSREDNICI ZA PROMET I ZAKUP NEPOKRETNOSTI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Računovođe : https://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Revizori : https://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Brokeri, dileri, posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti : https://www.overa.rs/direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html  ************************************************************** „Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010), i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi […]

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra Sl. list grada Beograda br. 19/81, 4/83, 23/84, 21/86, 16/87, 12/89, 21/89, 22/89, 26/92, 21/94 Član 1 (Brisan) Član 2 PROGLAŠAVAJU SE ZA SPOMENIKE KULTURE sledeće nepokretnosti na teritoriji grada Beograda. Zgrada poznata pod imenom „Mitrovićev dom na Avali“ podignuta je 1926. godine […]

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra. Oblik Registra Član 2 Registar se vodi […]

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik). Minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor Član 2 Posrednik obavlja delatnost u poslovnom […]

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija). Oblik evidencije Član 2 Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) vodi […]

Tržišna inspekcija – kontrola rada posrednika

Prava Tržišne inspekcije u postupku kontrole rada posrednika Nadzor nad primenom zakona o posredovanju u prometu i zakupunepokretnoti kao i propisa donetih na osnovu tog zakona vrši ministarstvo putem inspekcijskog nadzora preko tržišnog inspektora a na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuje trgovina. Prilikom vršenja inspekcijske kontrole po Zakonu o posredovanju u prometu i […]

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice „I Sa stanovišta poreza na prenos apsolutnih prava Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 […]