Sadrži propise o porezu na dobit privrednih društava, mišljenja Ministarstva finansija

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ Sl.glasnik RS br. 23/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2014. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Član 2 Kamatne stope iz člana […]

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe Sl.glasnik RS 116/2004, 99/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe. Član 2 Stalna sredstva koja podležu amortizaciji razvrstavaju se po grupama i stopama amortizacije utvrđenim […]

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu van dohvata ruke primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu van dohvata ruke primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima Sl.glasnik RS br. 61/2013, 8/2014   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija […]

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod Sl.glasnik RS br. 9/2002 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se u smislu člana 15 stav 3 Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 25/2001) smatra ulaganjem u oblasti kulture koje se priznaje kao rashod u iznosu najviše do […]

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom ili drugim poklonima manje vrednosti

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom ili drugim poklonima manje vrednosti Sl.glasnik RS br. 118/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra: uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za […]

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Sl.glasnik RS br. 122/2012 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom. Lista iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku […]

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice Sl.glasnik RS br. 100/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po […]

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica Sl.glasnik RS br. 97/2015   Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i […]

Pravilnik o načinu obračunavanja premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja

Pravilnik o načinu obračunavanja premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja Sl.glasnik RS br. 140/2004 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se način obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i sadržina i način vođenja evidencije kojom se obezbeđuje vršenje kontrole obračuna […]

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije Sl.glasnik RS br. 41/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika (u daljem tekstu: stalna poslovna jedinica) ostvari u skladu […]