Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

Sl.glasnik RS br. 9/2002

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se u smislu člana 15 stav 3 Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 25/2001) smatra ulaganjem u oblasti kulture koje se priznaje kao rashod u iznosu najviše do 1,5% od ukupnog prihoda.

Član 2

Ulaganja u oblasti kulture iz člana 1 ovog pravilnika priznaju se kao rashod ukoliko omogućuju:

1) stvaranje, proučavanje i očuvanje kulturnih vrednosti;

2) negovanje, očuvanje i obogaćivanje kulturno-istorijskog nasleđa;

3) stvaranje uslova za obavljanje i razvoj kulturnih delatnosti;

4) podsticanje međunarodne kulturne delatnosti i saradnje;

5) podsticanje edukacije u oblasti kulture;

6) podsticanje naučnih istraživanja u oblasti kulture;

7) stimulisanje mladih talenata u oblasti kulturnog stvaralaštva.

Član 3

Ulaganje u oblasti kulture iz člana 2 ovog pravilnika priznaje se kao rashod ukoliko se ulaganje vrši u ustanove kulture, umetnička udruženja, fakultete, akademije, umetničke škole i druga domaća pravna lica koja su registrovana u sledeće podgrupe delatnosti prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i Registru jedinica razvrstavanja („Službeni list SRJ“, broj 31/96), i to:

1) zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti (92522);

2) delatnosti muzeja, galerija i zbirki (92521);

3) umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost (92310);

4) kinematografska i video proizvodnja (92110);

5) delatnost biblioteka (92511);

6) delatnost arhiva (92512);

7) delatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata (92530);

8) izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija (22110).

Član 4

Ulaganja u oblasti kulture koja se vrše u ustanove kulture, umetnička udruženja, fakultete, akademije, umetničke škole i druga domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti iz člana 3 ovog pravilnika, predstavljaju izdatke koji se priznaju kao rashod ukoliko su uložena u investicije namenjene rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih objekata kulture, programske aktivnosti, produkciju i opremu koja služi za obavljanje delatnosti kulture i umetnosti.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje