Sadrži propise o porezu na dobit privrednih društava, mišljenja Ministarstva finansija

Utvrđivanje stvarnog vlasnika autorskih naknada zbog primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanje

Utvrđivanje stvarnog vlasnika autorskih naknada zbog primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja   „I Shodno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon) na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, između ostalog, […]

Unošenje nepokretnosti kao nenovčanog uloga u drugo pravno lice – porez na prenos apsolutnih prava i kapitalna dobit

Unošenje nepokretnosti kao nenovčanog uloga u drugo pravno lice – porez na prenos apsolutnih prava i kapitalna dobit   „Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), propisano je da se kapitalnim dobitkom […]

Priznavanje troškova poslovanja po osnovu premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje u poreskom bilansu pravnih lica

Priznavanje troškova poslovanja po osnovu premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje u poreskom bilansu pravnih lica   „Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika priznaju […]

Ustupanje nepokretnosti vlasniku pravnog lica naime isplate neraspoređene dobiti i porez na prenos apsolutnih prava

Ustupanje nepokretnosti vlasniku pravnog lica naime isplate neraspoređene dobiti i porez na prenos apsolutnih prava „U skladu sa odredbama čl. 215. i 216. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se, između ostalog, i za dividende u skladu sa ovim zakonom, […]

Ulaganje obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu

Ulaganje obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu   „Odredbom člana 48. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon), propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva […]

Kupovina stana koji će se koristiti za poslovne svrhe i pravo na poreski kredit

Kupovina stana koji će se koristiti za poslovne svrhe i pravo na poreski kredit   „Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon), propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u […]