Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života

Servis računara online zakazivanje

Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života

„U skladu sa članom 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju.

To znači da zaposlenom koji ne ispunjava uslove iz člana 175. tačka 2) Zakona, poslodavac ne može da otkaže radni odnos zbog ispunjenja uslova za penziju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Naime, zaposleni koji po osnovu staža osiguranja ispunjava uslove za penziju, a nema navršenih 65 godina života, može sam da odlučuje da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-13/2013-02 od 23.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje