Zaključenje novog ugovora o radu po isteku radnog odnosa na određeno vreme

Servis računara online zakazivanje

Zaključenje novog ugovora o radu po isteku radnog odnosa na određeno vreme

 

„U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci. Pod prekidom se ne smatra prekid rada kraći od 30 radnih dana.

Prema tome, radni odnos na određeno vreme se zasniva za obavljanje određenih poslova. Nema smetnji da sa zaposlenim koji je bio u radnom odnosu na određeno vreme poslodavac nakon isteka roka od 12 meseci na koji je bio zaključen ugovor o radu, ponovo zaključi ugovor o radu radi obavljanja drugih poslova, ali ukoliko postoji potreba za radom na istim poslovima nakon isteka roka od 12 meseci, poslodavac sa licem koje je bilo u radnom odnosu na određeno vreme 12 meseci, može zaključiti samo ugovor o radu na neodređeno vreme.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-938/2011-02 od 07.12.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje